Alle coachingstrajecten, individueel of voor groepen, doorlopen de volgende stappen

Stap 1: Kennismaking en doelbepaling/probleemonderzoek

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We bepalen samen het doel wat je wilt bereiken en we benoemen wat jouw verwachtingen van het traject zijn.

Ben je doorverwezen door je werkgever, dan starten we met een intakegesprek waar je werkgever bij aanwezig is. In dit gesprek wordt openlijk besproken wie welke verwachtingen heeft van het traject.

Stap 2: Vastleggen afspraken over coachingstraject

• vertrouwelijkheid
• tarief
• etc.

Ook als je bent doorverwezen door je werkgever, blijft alles wat in de gesprekken besproken wordt vertrouwelijk. Er wordt geen informatie doorgesproken met je werkgever.

Stap 3: Van start met de coaching

Stap 4: Tussentijdse evaluatie

Tijdens het traject bespreken we elke x bijeenkomsten of de coaching voor beide partijen nog naar verwachting loopt. En, of de eerder vastgestelde doelstelling nog passend is.

Stap 5: Afronding en evaluatie


Waar de coaching plaatsvindt? Jij bepaalt!

We kunnen voor de coaching afspreken:
• Bij jou thuis of op je bedrijf voor de intake of evaluatie
• Bij mij op de praktijk voor coaching- en loopbaangesprekken
• Of telefonisch

Dit laatste kan alleen als we elkaar al eens fysiek gezien en gesproken hebben. Daarna is het mogelijk om ook een telefonische afspraak te plannen. Bijvoorbeeld als je even wilt sparren voordat je een belangrijke afspraak hebt, of misschien als je een vervelend gesprek verwacht? Je hoofd is na ons contact weer helder en je stapt zelfverzekerder en goed voorbereid je afspraak of gesprek in.

Stem dit telefonisch contactmoment wel even van tevoren met me af. Dan weet je zeker dat ik bereikbaar ben. Het sparren zelf kan telefonisch, facetimen of e-mail.