Je team zou moeten werken als een geoliede machine

Maar helaas, soms loopt het gewoon niet lekker in een team. Er wordt gemopperd, werk komt niet af, collega’s pakken hun rol niet, werk wordt op verschillende manieren uitgevoerd…
En waar ligt dat aan? Komt dat door een individuele werknemer? Of is het de teamsamenwerking die niet optimaal is? Benader mij, en we zoeken het uit!

Op zoek naar de oorzaak of oorzaken

Uiteraard gaan we eerst op zoek naar het probleem. Dit vraagt om één of meer verdiepende gesprekken met jou als werkgever. Vervolgens doe ik een voorstel voor coaching of wat nodig is, en na akkoord ga ik aan de slag. Met je werknemer, of met het team…
1. Werken met individuen
Hier lees je meer over individuele coaching.
2. Werken met teams
Hieronder meer over verschillende vormen van groepsbegeleiding/coaching.

Teamcoaching-Intervisie

Intervisie

Intervisie is een vorm van leren waarbij gebruik gemaakt wordt van de professionaliteit van collega’s. Het doel van intervisie is om een concrete casus op te lossen en tegelijk de deskundigheid van een team of organisatie te bevorderen. Vooral door het stellen van vragen wordt het analytisch vermogen van de deelnemers gestimuleerd.

Je kunt intervisie om meerdere redenen inzetten:
• om het zelfsturend vermogen van een team te ontwikkelen;
• om het team zelf een oplossing voor een probleem te laten uitwerken;
• om te checken of een werkwijze past in de visie van de afdeling;
• om het werk op een, zoveel mogelijk, eenduidige manier uit te voeren;
• om als collega’s nieuwe ideeën en inspiratie op te doen.

Sessie’s om werkgerelateerde thema’s bespreekbaar te maken

Naast coaching of begeleiding, verzorg ik ook themasessies. Op elk werkgerelateerd thema kan ik een passende sessie maken.

Voorbeelden

Hieronder een voorbeeld van een inspiratiesessie, uitgewerkt voor een werkgever waar het werk in snel tempo gaat veranderen doordat automatisering, reorganisatie of bezuinigingen.

“Over 5 jaar bestaat je baan niet meer!”

Met deze stelling start ik deze inspiratiesessie. Doel van deze sessie is om ervoor te zorgen dat de werknemers voorbereid zijn op ontwikkelingen in de huidige werkende maatschappij. Een maatschappij van reorganisaties, waarin banen vervallen of grotendeels veranderen en waarin werkzaamheden meer en meer worden geautomatiseerd. In een sessie van 1.5 uur begeleidde ik een groep van 12 tot maximaal 15 personen.
Recensie: Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Andere voorbeelden van inspiratiesessies zijn:
• Hoe ga ik om met ontevreden klanten en de social media?
• Hoe zorg ik dat mijn medewerkers de visie van ons bedrijf op eenzelfde wijze verwoorden?